Startsida Umeå kommun

Lokala ordningsstadgan

Här hittar du regler och föreskrifter som rör ordning, säkerhet, renhållning mm inom Umeå Kommun.

Områden som reglerna omfattar är:

 • Affischering
 • Buller
 • Camping och bad
 • Containrar
 • Fyrverkeri
 • Golfspel
 • Högtalarutsändning
 • Lastning av varor
 • Markiser, flaggor och skyltar
 • Ridning och löpning
 • Schaktning, grävning
 • Sprängning och skjutning med eldvapen

Reglerna har kommit till för att vi alla ska få en så bra och trivsam miljö som möjligt.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.