Startsida Umeå kommun
Vad är en offentlig plats?

Enligt ordningslagen är offentlig plats

  • allmänna vägar
  • gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål
  • områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om marken har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten
  • andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. Med trafik menas i detta sammanhang gång-, cykel-, moped- och biltrafik.

I Umeå jämställs Nydalabadet med tillhörande område (Nydala 1:14) och Bölesholmarna i Umeälven med offentlig plats. Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i ordningslagen (1993:1617).

Avgift för att använda offentlig plats

För användning av offentlig plats och för område som kommunen har jämställt med offentlig plats, har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

I vissa fall krävs tillstånd från polisen, vid aktiviteter på offentlig plats. Det kan gälla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, schaktning/grävning, bullrande verksamhet, affischering, högtalarutsändning, fyrverkeri, sprängning, majbrasor med mera.

Kontakt

Gator och parker
090-16 10 00
kontaktcenter.gatorochparker
@umea.se
 

Allmänna myndighets-
och trafikfrågor

090-16 15 30

Måndag–onsdag, 8.30–11.30 

Avvikelser kan förekomma vid möten eller utbildning. 

Ställ frågor, lämna synpunkter eller felanmäl via app/formulär

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.