Startsida Umeå kommun

Reglementen och arbetsordningar för Umeå kommun


Dokument

Ansvarig

Antaget/reviderat

Reglemente för Umeå kommuns nämnder och styrelser

Kommunledningsstaben

2008, rev 2008, rev 2008, rev 2009, rev 2010, rev 2011, rev 2012, rev 2013, rev 2014, rev 2017, rev 2018

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunledningsstaben

1991, rev 2003, 2007, rev 2009, rev 2015, rev 2016

Kommunstyrelsens utskotts arbetsordningar och delegation

Kommunledningsstaben

1999, rev 2006, rev 2010, rev 2011, rev 2013, rev 2015

Reglemente för Folkhälsorådet

Kommunstyrelsen

2016

Reglemente för Umeå kommuns funktionshinderråd

Kommunledningsstaben

2009, rev 2014

Reglemente för revisorer

Kommunledningsstaben

2000, rev 2006, rev 2011, 2016

Reglemente för Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift och hantering av personaladministrativa system

Umeåregionen

2013

Reglememente för Umeåregionens gemensamma överförmyndarnämnd

Umeåregionen

2014

Jämställdhetsutskottet

Kommunledningsstaben

2016

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.