Startsida Umeå kommun

Andra statistikkällor

Statistiska centralbyrån, SCB​

SCB är en statlig förvaltningsmyndighet som har ansvar för officiell statistik och annan statlig statistik.

Barnombudsmannen

Här hittar du information och statistik om barns levnadsvillkor som är centralt ur ett barnrättsperspektiv.

Cyber City

Historisk statistik om svenska städer framtagen av Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet.

Eurostat

EU:s statistikmyndighet som redovisar statistik för medlemsstaterna.

Kommun- och landstingsdatabasen

Nyckeltal för kommunernas och landstingens verksamheter. Nyckeltalen kan användas som underlag för analyser och jämförelser.

Regionfakta

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig bild av Västerbotten, Norrbotten och Jämtland och kommunerna i länen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.