Startsida Umeå kommun

Kommunfakta – siffror om Umeå från SCB

Kommunfakta innehåller en kortfattad beskrivning av Umeå kommun i siffror och diagram. Det är statistiska Centralbyrån, SCB, som tar fram kommunfakta inom bland annat områdena befolkning, arbetsmarknad, kommunalval och kommunal service.

Du kan hitta andra kommuners kommunfakta på Statistiska Centralbyråns webbplats.

Kommunfakta 2016 i pdf format.

Allmän

Barn

In English

Tidigare

2015

Allmän

Barn

In English

2014

Allmän

Barn

In English


2013

Allmän

Barn

In English


2012

Allmän
Barn
In English

2011

Allmän
Barn
In English

2010

Allmän
Barn
In English

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.