Startsida Umeå kommun

Umeå kommuns jämställdhetspris

Umeå kommuns jämställdhetsutskott delar årligen ett jämställdhetspris. Priset delas ut till ett företag eller en organisation i Umeå kommun som aktivt arbetat med jämställdhetsfrågor. Det kan till exempel handla om:

  • särskilda satsningar på jämställdhetsarbete
  • ett jämställdhetsperspektiv som har integrerats i utvecklingen av nya processer, produkter eller tjänster
  • internt arbete med fokus på till exempel rekrytering eller arbetsmiljö.

Vinnaren av jämställdhetspriset utses av jämställdhetsutskottets beredningsgrupp och presenteras i samband med utskottets sammanträde i december varje år. Priset är, förutom äran, kompetensutveckling i jämställdhetsfrågor för sina medlemmar eller anställda.

Kontakt

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Tidigare vinnare

2016 Umeå biotech incubator
2015 Fältcom
2014 Norrmejerier
2013 Polarbröd

Sidan har granskats 2018-09-24

Sidans kortadress: www.umea.se/jamstalldhetspris

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.