Startsida Umeå kommun

Jämställdhetspriset 2014 till Norrmejerier

Umeå kommuns jämställdhetsutskott utlyser årligen ett jämställdhetspris. Norrmejerier blev tilldelade 2014 års jämställdhetspris för sitt arbete med att öka andelen kvinnor i både ledning och produktionsled.

– Vi tackar för utmärkelsen och kommer att vårda förtroendet och visa i handling att det var rätt att ge priset till oss, säger Björn Jonsson, HR-chef på Norrmejerier.

Jämställdhetspriset delas ut för andra året i rad. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma företag, organisationer och föreningar som arbetar med jämställdhetsfrågor. 2014 års jämställdhetspris går till Norrmejerier för deras arbete med att öka andelen kvinnor på företaget, både i ledningen och i produktionsledet.

– Norrmejeriers arbete med att bryta könsegregeringen inom företaget är ett bra exempel på hur ett jämställdhetsarbete kan gå till. Genom att uppmärksamma goda exempel så hoppas vi att fler företag kommer att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete i framtiden, säger Emma Nilsson (S), ordförande, jämställdhetsutskottet.

Arbetar för jämn representation

Fokus för Norrmejeriers jämställdhetarbete är att skapa goda förebilder genom en jämn representation i ledningen och bland ledarna. Det görs genom att se över förutsättningarna för arbetet i produktionen samt föra in jämställdhet som en viktig parameter i HR processerna, exempelvis i rekryteringsprocessen.

– Norrmejerier bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete som genomsyrar ledningens sätt att tänka och de är väl värda sitt pris, säger Tina Myhrberg (M), vice ordförande, jämställdhetsutskottet.

Jämställdhetsarbete ska vara långsiktigt och kunskapsbaserat, därför utgör jämställdhetspriset en kompetensutveckling som företaget själv får välja och som jämställdhetsutskottet bekostar.

– Vi är jätteglada över att få Umeå kommuns jämställdhetspris, det är ett tecken på att vi är på rätt väg men det är också någonting som förpliktigar, säger Bo Rasmusson, VD på Norrmejerier.

Kontakt

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.