Startsida Umeå kommun

Jämställdhetspriset 2015 till Fältcom

Umeå kommuns jämställdhetsutskott tilldelar Fältcom årets jämställdhetspris. Priset får de för sitt aktiva arbete med att öka andelen kvinnor på företaget.

– Vi är stolta och glada över att få Umeå kommuns jämställdhetspris! För oss är det en självklarhet med jämställdhet och jämlikhet, som ett modernt företag vill vi också spegla marknaden som består av 50 procent kvinnor, säger Mikael Långström, VD på Fältcom.

Jämställdhetspriset delas ut för tredje året i rad. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma företag, organisationer och föreningar som arbetar med jämställdhetsfrågor. 2015 års jämställdhetspris går till teknikföretaget Fältcom vars fokus ligger på att öka andelen kvinnor på företaget genom medveten rekrytering och har som mål att 50 procent av personalstyrkan ska bestå av kvinnor.

Jämställdhet genomsyrar hela bolaget

– Genom att uppmärksamma goda exempel på ett aktivt jämställdhetsarbete hoppas vi på att fler företag förstår vikten av att arbeta med jämställdhet. Fältcom är ett bra exempel på hur ett företag kan arbeta, och vi hoppas att de i och med priset fortsätter detta arbete och inspirerar andra, säger Emma Vigren (S), ordförande, jämställdhetsutskottet.

– Fältcom arbetar strategiskt och målmedvetet med jämställdhet, därmed låter de jämställdhetsfrågan genomsyra hela bolaget och är väl värda priset, säger Tina Myhrberg (M), vice ordförande, jämställdhetsutskottet.

Jämställdhetsarbete ska vara långsiktigt och kunskapsbaserat, därför utgör jämställdhetspriset en kompetensutveckling som företaget själv får välja och som jämställdhetsutskottet bekostar.

Motivering:

För att en jämn könsfördelning är ett mål och inte en vision, och för en ledning som ser jämställdhetsarbete som en framgångsfaktor i företagets konkurrenskraft och tillväxt. Umeå kommuns jämställdhetspris 2015 går till Fältcom.

Kontakt

Emma Vigren (S)
ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-669 01 18
emma.vigren@umea.se

Tina Myhrberg (M)
vice ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-680 69 98
tina.myhrberg@umea.se

Mikael Långström
VD
Fältcom
090-18 39 04
mikael.langstrom@faltcom.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.