Startsida Umeå kommun

Umeå Biotech Incubator får jämställdhetspriset 2016

Umeå kommuns jämställdhetsutskott tilldelar Umeå Biotech Incubator, UBI, årets jämställdhetspris. Priset får de för sitt aktiva och framgångsrika arbete med att öka andelen kvinnor som äger/driver företag i inkubatorn.

– Vi är väldigt glada att denna del av vårt arbete lyfts upp och synliggörs. Det är ju något vi jobbat med länge och vi hoppas att de konkreta resultaten gör att vi kan inspirera även andra organisationer och företag, säger Jennie Ekbeck, VD på Umeå Biotech Incubator.

Jämställdhetspriset delas ut för fjärde året i rad. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma företag, organisationer och föreningar som arbetar med jämställdhetsfrågor. I år får inkubatorn Umeå Biotech Incubator priset för sitt arbete med att skapa förutsättningar för att fler kvinnor ska vilja äga och driva så kallade life science-bolag. Andelen kvinnor som äger/driver inkubatorbolag hos UBI har ökat från 12 procent 2012 till över 40 procent 2016. Resultatet har UBI uppnått genom att lyfta fram kvinnliga förebilder, fokusera på jämställdhetsintegrerad kommunikation och skapat nätverk för kvinnorna i inkubatorn.

– Genom att uppmärksamma goda exempel på aktivt jämställdhetsarbete hoppas vi att fler företag förstår vikten av att arbete med jämställdhet. Umeå Biotech Incubator är ett bra exempel på att företag kan uppnå de jämställdhetsmål de sätter genom att arbeta aktivt och smart, säger Emma Vigren (S), ordförande, jämställdhetsutskottet.

Jämställdhetsarbete ska vara långsiktigt och kunskapsbaserat, därför utgör jämställdhetspriset en kompetensutveckling som företaget själv får välja och som jämställdhetsutskottet bekostar.

Motivering:

För ett arbete med aktiva åtgärder och tydliga resultat i andelen kvinnor som driver företag i inkubatorn tilldelas Umeå Biotech Incubator Umeå kommuns jämställdhetspris 2016.

Kontakt

Emma Vigren (S)
ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-669 01 18
emma.vigren@umea.se

Jennie Ekbeck
VD
Umeå Biotech Incubator
090-15 49 77
jennie.ekbeck@ubi.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.