Startsida Umeå kommun

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä ja vähemmistökieliä. Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Kansalliset vähemmistökielet ovat jiddisch, romani chib, saamen kieli ja suomen kieli ja meänkieli.

Laki kansallista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä tuli voimaan 1. tammikuuta 2010. Laki rakentuu Ruotsin hallituksen vähemmistöpoliittiseen strategiaan, mikä merkitsee velvollisuuksia Uumajan kunnalle ja oikeuksia vähemmistöryhmiin kuuluville. Lainsäädännön tarkoituksena on suojella Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistöjen oikeuksia, lisätä vähemmistöjen vaikutusmahdollisuuksia sekä edistää vähemmistökieltä ja kulttuuria. Uumajan kunta on saamen ja suomen hallintoaluekunta, mikä tarkoittaa sitä että näillä vähemmistöillä on myös erityinen suoja.

Lain mukaan Uumajan kunta:

  • tiedottaa vähemmistöille laista
  • antaa vaikutusvaltaa ja neuvottelee vähemmistöjen edustajien kanssa
  • suojelee ja edistää vähemmistöjen kieltä ja kulttuuria, lapsia erityisesti huomioon ottaen
  • antaa palvelua ja tarjoaa yhteydenpitoa viranomaisten kanssa kokonaan tai osittain saamen ja suomen kielellä sitä kysyttäessä ja muilla vähemmistökielillä jos on kielitaitoista henkilökuntaa
  • tarjota lasten- ja vanhustenhoitoa kokonaan tai osittain saamen ja suomen kielellä tarvittaessa.

Mitä kunta tekee?

Uumajan kunnan vähemmistötyö alkoi syksyllä 2009 ja joulukuussa samana vuonna tuli myös tieto hallituksen myöntämistä varoista uudistukseen. Kunnan eri toimintojen edustajista koostuva työryhmä työstää rutiineja ja koordinoi kunnan vähemmistöpoliittisen työn kohdatakseen vähemmistöjen tarpeet. Työryhmä suunittelee ja järjestää tiedotustilaisuuksia ja toimintoja tiedon ja tietoisuuden lisäämiseksi vähemmistöistä ja vähemmistökielistä Uumaja kunnassa. Työryhmä neuvottelee vähemmistöjen kanssa saadakseen tietää, mitä tarpeita vähemmistöillä on ja mitä eri toimintoja kunnan tulee tarjota.

Vähemmistölaki suomeksi

Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä


Symbol
Ota yhteyttä

Ota yhteyttä vähemmistöuudistustyöryhmään:

Työryhmä

Kaikki kansalaiset voivat vaikuttaa jättämällä mielipiteitään ja keskustelemalla poliitikoille.

Lue lisää kohdasta "dialog och synpunkter" (ruotsiksi)

Ajankohtaista

Avustusta vähemmistökielille
Institutet för språk och folkminnen antaa valtion avustusta jonka tarkoituksena on antaa yksittäisille henkilöille paremmat mahdollisuudet opetella ja käyttää omaa vähemmistökieltään.

Lisätietoja

Tietoa Uumajan kunnan palveluista suomeksi

Uumajan kunnan tiedote vähemmistöuudistuksesta (pdf, ruotsiksi)

Kansalliset vähemmistöt ja hallintoalueet (pdf, kartta, ruotsiksi)

Minoritet.se (Saamekäräjien sivu kansallisista vähemmistöistä)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.