Startsida Umeå kommun

Kontakta arbetsgruppen

Kommunen har en arbetsgrupp som samordnar arbetet med de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i Umeå kommun. Har du frågor om kommunens arbete för att skydda och främja de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken? Tillhör du någon av de nationella minoriteterna och har förslag på hur kommunen kan främja språk och kultur? Kontakta arbetsgruppen:

Peter Steggo (minoritetssamordnare)
VIVA kompetenscentrum
090-16 12 60
070-201 04 95
mejl

Aino Dahl (finsk informatör/samordnare)
VIVA kompetenscentrum
090-16 11 57
070-622 56 77
mejl

Lena Enmark (samiska)
För- och grundskolan
090-16 12 69
070-549 65 55
mejl

Åsa Karlsson Perez (finska)
För- och grundskolan
090-16 12 24
mejl


Jan Brännström
Viva kompetenscentrum
090-16 22 74
070-582 22 74
mejl

Helen Abrahamsson
Socialtjänsten
090-16 21 12
070-330 29 43
mejl

Leif Mårtensson
Kultur
090-16 33 52
070-556 16 49
mejl

Emilia Landerholm Martinovic
Fritid
090-16 34 88
070-517 34 88
mejl

Lämna synpunkter/påverka

Alla medborgare har möjlighet att påverka genom dialog med och synpunkter till politiker.

Läs mer om dialog och synpunkter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.