Startsida Umeå kommun

Kontakta arbetsgruppen

Kommunen har en arbetsgrupp som samordnar arbetet med de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i Umeå kommun. Har du frågor om kommunens arbete för att skydda och främja de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken? Tillhör du någon av de nationella minoriteterna och har förslag på hur kommunen kan främja språk och kultur? Kontakta arbetsgruppen:

Övergripande frågor

Carina Lindberg
Viva minoritet
090-16 18 98
070-240 11 16
carina.lindberg@umea.se

Peter Steggo
minoritetssamordnare med samisk inriktning
Viva minoritet
090-16 12 60
070-201 04 95
peter.steggo@umea.se

Aino Dahl
minoritetssamordnare med finsk inriktning
Viva minoritet
090-16 11 57
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se

Skola

Carina Axroth
(finska)
För- och grundskolan
070-560 80 52
carina.axroth@umea.se

Ylva Rune
(samiska)
För- och grundskolan
090-16 30 07
070-374 79 03
ylva.rune@umea.se

Socialtjänst

Nils Enwald
Socialtjänsten
090-16 18 58
070-321 60 10
nils.enwald@umea.se

Kultur och fritid

Leif Mårtensson
Kultur
090-16 33 52
070-556 16 49
leif.martensson@umea.se

Emilia Landerholm Martinovic
Fritid
090-16 34 88
070-517 34 88
emilia.landerholm.martinovic@umea.se

Lämna synpunkter/påverka

Alla medborgare har möjlighet att påverka genom dialog med och synpunkter till politiker.

Läs mer om dialog och synpunkter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.