Startsida Umeå kommun

Ubbmem — oasse sámegiela tjuottjudusguovlos

Sáme li värálda álggoálmmugijs akta, ietjasa kultuvrajn, ietjasa gielajn ja ietjasa dábij. Ubbmem la oasse dat guovlos gånnå sáme viessu, barggi ja kultuvrasa adni. Danen la luondulasj Ubbmem gullu sámegiela tjuottjudusguovlluj, gånnå sámekultuvran ja sámegielajn la nanniduvvam suodje lága milta rijkalasj unneplågojda ja unneplågogielajda.

Ubbmem la kommuvnajs akta, tjuottjudusguovlon sámegiellaj mij sierraláhkáj galggá suoddjit ja åvddånahttet sámekultuvrav ja sámegielajt. Dat mierkki kommuvnna galggá:

  • diededit sámijt lága birra
  • vaddet bájnnemfámov ja rádedit sámij åvdåstiddjij
  • suoddjit/åvddånahttet sámij gielajt ja kultuvrav, sierraláhkáj gå gähttjá mánájda
  • dievnastusáv vaddet ja fállat fábmudakaktavuodajt ållåsit/muhtem märráj sámegiellaj gå gatjálvis boahtá
  • vaddet mánná/vuorrasijhuvsov ållåsit/muhtem märráj sámegiellaj gå gatjálvis boahtá.

Aktavuohta kommuvnajn

Ubbmema kommuvnna fállá fábmudakaktavuodav sámegiellaj dålkå baktu tjáledum telefåvnnåájge. Gut dav sidá ávkkit skuolkasta tel. 090-16 10 00.

Sáme, sámegiella ja sámekultuvrra

Kommuvnna aktelattjat barggá sámegiela ja kultuvra åvddånahttema åvdås ja gåk sámij dárbo duostoduvvi. Muhtem oasse l vuojnedit ja hádjet máhttudagáv sámij ja sámij kultuvra birra.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.