Startsida Umeå kommun

Samråd

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. För att stärka de nationella minoriteternas inflytande och egenmakt samråder Umeå kommun regelbundet med dessa grupper.

Öppna samråd

Umeå kommun bjuder årligen in de nationella minoriteterna, politiker och berörda tjänstepersoner till öppna samråd för att diskutera behov och förväntningar med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Till de öppna samråden är alla välkomna.

Öppna samråd 2019

  • Samer - måndag 28 januari
  • Sverigefinnar - tisdag 5 februari
  • Romer - måndag 25 mars
  • Tornedalingar - datum meddelas
  • Judar - datum meddelas

Samråden sker kl 18.00–19.30 i lokalen Upplev Stadsbiblioteket i Väven.

Referensgrupper

Umeå kommun samråder med Delegationen för samiska frågor och Sverigefinska delegationen i frågor som rör förvaltningsområdet för samiska respektive finska. Delegationerna representerar flera samiska respektive finska föreningar i Umeå kommun. Samråden sker i referensgrupper för följande områden:

  • skola (för-, grund- och gymnasieskola)
  • socialtjänst/äldreomsorg
  • information
  • kultur och fritid

Referensgrupperna träffast cirka fyra gånger per år. Vill du veta mer om delegationerna kan du kontakta dem. Du hittar kontaktuppgifter under Kontakt.

Kontakt

Peter Steggo
minoritetssamordnare med samisk inriktning
Umeå kommun
090-16 12 60
peter.steggo@umea.se

Aino Dahl
minoritetssamordnare med finsk inriktning
Umeå kommun
090-16 11 57
aino.dahl@umea.se

Delegationen för samiska frågor

David Kroik
språkrör
Delegationen för samiska frågor
david.kroik@gmail.com

Michael Lindblad
språkrör
Delegationen för samiska frågor
michael.lindblad@umu.se

Sverigefinska delegationen

Jari Prosi
ordförande
Sverigefinska delegationen
jari.prosi@bredband.net

Suvi Kling
vice ordförande
Sverigefinska delegationen
info@djsuvi.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.