Startsida Umeå kommun
Strandpromenaden längs Umeälven

Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett begrepp för att beskriva hur något som används, en lokal eller en verksamhet, fungerar för den som använder den.

I Umeå ska alla kunna delta i samhällslivet fullt ut. Därför behöver vi redan när verksamheter planeras ta hänsyn till att människor är olika och att vi har olika behov.

Ett mer tillgängligt samhälle underlättar för alla. Det handlar om att kunna ta sig till och från arbetet, besöka kulturinstitutioner, hämta barn på förskolan, åka buss och ta del av viktig information.

För den som har en funktionsnedsättning är tillgänglighet extra viktigt, eftersom det kan vara en förutsättning för att kunna delta i samhället fullt ut.

Underlättar för alla

Några vanliga exempel på tillgänglighet är elektroniska dörröppnare och rymliga hissar. Dessa kan vara en nödvändighet för en person med rullstol, men underlättar samtidigt för den som kommer med barnvagn eller tunga kassar. Ett annat exempel är texter skrivna med enklare och tydligare språk, nödvändigt för den som har läs- och skrivsvårigheter, lättare för alla att ta till sig.

Läs mer om olika former av tillgänglighet

En otillgänglig miljö kan bli ett problem både för den som har en funktionsnedsättning och för andra. Arbetet för ökad tillgänglighet handlar till stor del om att riva hinder, men också om att öka kvaliteten i samhället.

Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Lämna synpunkter eller gör felanmälan

Vill du lämna en synpunkt eller göra en felanmälan? Använd gärna Umeå kommuns webbformulär eller app för felanmälan.

Hittar du inte rätt kategori i appen kan du kontakta tillgänglighetsstrategen på telefon 090-16 16 04 eller mejl elisabeth.nilsson.2@umea.se.

Mer information
Program för tillgänglighet

Program för tillgänglighet i Umeå kommun (pdf)

Etapp 1: 2018–2022 (pdf)

Se föreläsningar från Internationella funktionshinderdagen 3 december 2018

Om du missade föreläsningarna under internationella funktionshinderdagen kan du ta del av några av passen i efterhand på www.regionvasterbotten.se/direkt

Se länken "Se tidigare webb-TV sändningar här på RVPlay".

Nyheter

Ny kommunikationssatsning för att förebygga diskriminering

På uppdrag från regeringen ska en kommunikationssatsning genomföras för att öka kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och informera om bristande tillgänglighet.

Läs mer om om satsningen på Regeringskansliets webbplats.

e-verktyget

Myndigheten för delaktighet och Sveriges kommuner och landsting har tagit fram e-verktyget som ska inspirera och locka kommuner att värdera hur de arbetar med tillgänglighet. Du som medborgare kan använda verktyget för att jämföra kommunernas arbete.

e-verktyget

Sidan har granskats 2018-12-17

Sidans kortadress: www.umea.se/tillganglighet

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.