Startsida Umeå kommun

Brukarstödcentra Västerbotten

Brukarstödcentra Västerbotten erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning inom rättighetslagstiftningen till personer med funktionshinder i Västerbottens län.

De som arbetar på Brukarstödcentra Västerbotten är jurister och har också erfarenhet av egna eller nära anhörigas funktionshinder. Personalen anser att detta tillför kunskap och förståelse som inte kan fås på annat sätt och att det är betydelsefullt för de som kontaktar Brukarstödcentra.

På Brukarstödcentra Västerbotten erbjuds stöd och råd på en rad olika områden. Avsikten är att de ska kunna bistå den enskilde med information om rättigheter, stöd vid kontakter med myndigheter, hjälp vid upprättande av ansökningshandlingar samt vid överklaganden av avslagsbeslut.

Personalen ska också kunna förmedla kontakter mellan den enskilde och olika handikapporganisationer. Något som är viktigt att poängtera är att Brukarstödcentra har en oberoende ställning gentemot myndigheter och andra offentliga organ.

De som arbetar på Brukarstödcentra ska kunna fungera som biträde åt den enskilde i dennes myndighetskontakter. Allt stöd är dessutom kostnadsfritt.

Brukarstödcentra Västerbotten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.