Startsida Umeå kommun

ADHD och ADD

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det brukar översättas med uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning. Fem procent av alla barn har ADHD och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder.

Adhd är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som inte syns på utsidan, men som påverkar vardagslivet.

Adhd kan yttra sig på många sätt och variationen från person till person är stor. Vanliga svårigheter vid adhd är koncentrationssvårigheter, svårigheter att stänga ute omgivningen och intryck, stort behov av att röra på sig och svårigheter att komma igång med uppgifter. Det är även vanligt med sänkt impulskontroll. Många med adhd är energiska, drivande och har stor uthållighet när de gör något de brinner för. Många med adhd har även dyslexi.

Damp och ADD är olika former av ADHD. ADD är ADHD, men utan överaktiviteten. Vid damp har personen förutom adhd svårigheter med vissa rörelser. Ibland är det också svårt att tolka intryck från syn, hörsel och känsel. Begreppet damp används inte så ofta längre. Istället brukar man säga att personen samtidigt har adhd och dcd. Dcd står för Developmental Coordination Disorder.

Du kan underlätta genom att:

  • skicka påminnelser inför möten, då planering och att passa tider är en vanligt förekommande svårighet
  • ha mötet efter klockan 10 då många med ADHD har både problem att komma igång och sömnsvårigheter
  • ha korta möten med klar agenda
  • skicka med eller mejla en lättläst skriftlig sammanfattning av vad ni bestämde på mötet
  • ha tydliga instruktioner vid nya uppgifter, både muntligt och skriftligt
    lägga ner lite extra tid vid introduktion av nya uppgifter på att diskutera och hitta motivation hos personen som ska utföra uppgiften
  • ha en lugn arbetsmiljö med lite störande intryck för att personer med adhd ska kunna utnyttja sin förmåga optimalt
  • undvika att sätta en person med adhd i kontorslandskap.

 

Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Mer information
Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt?

Hör av dig till oss!

Det här är en levande sida som vi gärna uppdaterar ofta. Har du synpunkter så skicka dem till elisabeth.nilsson.2@umea.se.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.