Startsida Umeå kommun

Autismspektrumsyndrom, ASD (Autism Spectrum Disorder)

ASD (Autism Spectrum Disorder) är ett nytt samlingsbegrepp för olika autismdiagnoser, Aspergers syndrom ingår numera i den övergripande diagnosen ASD. Personer som har ASD tolkar sin omgivning och det sociala spelet på ett annorlunda sätt. Det finns en stor spridning inom gruppen och graden av symptom varierar från individ till individ. 

Typiska egenskaper hos personer med diagnosen kan vara svårigheter i kontakt med andra människor, specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid, svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra, bristande motorik och att personen har lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar.

Många med ASD är högintelligenta och kan i rätt miljö med sin stora uthållighet och koncentrationsförmåga utföra uppgifter bättre än en person utan ASD.

Du kan underlätta genom att:

  • i början av mötet gå igenom ramar, till exempel syftet med mötet, vilka tider som gäller, vad ni vill ha uppnått när mötet är klart
  • uttrycka dig så tydligt och konkret du kan
  • hålla dig till planen för mötet/aktiviteten, förändring är ofta jobbigt för personer med ASD
  • undvika ironi och liknelser tills du har lärt känna personen, det som sägs uppfattas ofta bokstavligt
  • sitta i vinkel så att ögonkontakt är valfri, ögonkontakt kan vara jobbigt för personer med ASD
  • tänka på att personer med ASD kan ha väldigt svårt att tolka mimik, kroppsspråk och språkmelodi, istället är orden du använder nyckeln till kommunikationen.
Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt?

Hör av dig till oss!

Det här är en levande sida som vi gärna uppdaterar ofta. Har du synpunkter så skicka dem till elisabeth.nilsson.2@umea.se.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.