Startsida Umeå kommun

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom, som också kallas manodepressiv sjukdom, innebär att personen periodvis är antingen manisk eller deprimerad. Ofta växlar sjukdomsperioder med symtomfria perioder. Återkommande perioder med mani och depression, ibland i anslutning till varandra, är karaktäristiskt för bipolär sjukdom.

Under en manisk period är det vanligt att personen är överdrivet upprymd, överaktiv och har ett extremt stort självförtroende. Personen kan också lätt bli irriterad och en del behöver mindre sömn. Under en depressiv fas känner personen sig ofta nedstämd, har svårt att koncentrera sig och har dåligt självförtroende. Det är också vanligt med sömnbesvär och minskad eller ökad aptit. Att hitta en balans i vardagen med rutiner och att lära känna sina signaler är väldigt viktigt för personer med bipolär sjukdom.

Du kan underlätta genom att:

  • ha kännedom om att det finns en periodicitet i sjukdomsförloppet med väldigt varierande karaktär beroende på om perioden är manisk eller depressiv
  • ha god framförhållning med möten, scheman och aktiviteter
  • tänka på att stress har negativ inverkan
  • ha regelbunden och god kommunikation med en medarbetare som har bipolär sjukdom, så att ni tillsammans kan anpassa arbetsbelastningen efter personens aktuella förutsättningar.
Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt?

Hör av dig till oss!

Det här är en levande sida som vi gärna uppdaterar ofta. Har du synpunkter så skicka dem till elisabeth.nilsson.2@umea.se.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.