Startsida Umeå kommun

Demenssjukdom

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva förmågor som påverkas negativt.

Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Demens är vanligast hos äldre människor, men vissa demenssjukdomar kan drabba personer  i ung ålder.

Du kan underlätta genom att:

  • vara tydlig och ge både muntlig och skriftlig information
  • ha mötet i en lugn miljö
  • ge tydliga instruktioner om var mötet ska vara, skriv ut en så tydlig adress som möjligt, ange när mötet börjar och slutar, så att eventuell färdtjänst kan lämna av vid rätt ingång, möt gärna upp i entrén
  • skicka påminnelse om mötesdatum
  • prata direkt till personen och inte över huvudet på hen, till exempel om personen har assistent eller gode man med sig
  • ha korta möten, personer med demens blir lätt trötta och då sjunker deras kognitiva funktioner.
Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt?

Hör av dig till oss!

Det här är en levande sida som vi gärna uppdaterar ofta. Har du synpunkter så skicka dem till elisabeth.nilsson.2@umea.se.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.