Startsida Umeå kommun

Diabetes

Diabetes är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög. Personer med diabetes behöver äta på regelbundna tider.

Blir väntan eller aktiviteten längre än 4 timmar behöver personen något att äta. Viktigt att veta är att när en person behandlas med insulin kan blodsockernivån bli onormalt låg, så kallad insulinkänning. Om det går nog långt kan det vara farligt och leda till medvetslöshet.

Symptomen vid lågt blodsocker:

  • koncentrationssvårigheter
  • svettningar och darrningar
  • förvirring och aggressivitet.
  • huvudvärk
  • hunger

Om du ser dessa symptom hos en diabetiker, ge personen något att äta, till exempel söt saft, juice, frukt eller druvsocker.

Om personen blir kraftigt omtöcknad eller medvetslös ska du:

  • lossa åtsittande kläder och att skapa fria luftvägar (framstupa sidoläge
  • ringa 112 för omedelbar ambulanstransport och informera om att den sjuke är diabetiker.
  • kontrollera andningen
Ge aldrig en medvetslös något att dricka!
Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt?

Hör av dig till oss!

Det här är en levande sida som vi gärna uppdaterar ofta. Har du synpunkter så skicka dem till elisabeth.nilsson.2@umea.se.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.