Startsida Umeå kommun

Dövblindhet

Dövblindhet är när en person har både syn- och hörselskada i sådan grad att de tillsammans gör det svårt för personen att klara sig utan stöd. Antalet dövblinda i Sverige i åldrarna 0–65 år är cirka 2 000.

I gruppen som är 65 år och äldre beräknas siffran ligga mellan 30 000 och 40 000 personer.  Många personer som tillhör gruppen dövblinda har kvar någon syn- och/eller hörselrest.

Du kan underlätta genom att:

 • alltid tala om när du kommer och vem du är
 • närma dig framifrån och lätt röra vid personens hand, arm eller axel
 • tala om vad du gör och vad som händer
 • kommunicera långsamt och tydligt
 • beskriva rummet ni befinner er i
 • med hjälp av ditt pekfinger skriva bokstäver i handen på den dövblinde personen
 • komma ihåg att miljön är avgörande för personens förmåga att ta till sig information, till exempel bra belysning, skarpa kontraster och bra akustik
 • alltid tala om när du går, även när du lämnar rummet för en kort stund.

Vid ledsagning:

 • Räck din arm till den dövblinda personen.
 • Se till att hen går snett bakom dig.
 • Ge den dövblinda ledstången i trappor, det är lättast att gå själv.
 • För att undvika missförstånd om vad som sägs kan tolkar anlitas via tolkcentralen, telefon 090-785 74 60.
Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt?

Hör av dig till oss!

Det här är en levande sida som vi gärna uppdaterar ofta. Har du synpunkter så skicka dem till elisabeth.nilsson.2@umea.se.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.