Startsida Umeå kommun

Elkänslighet

Elkänsliga personer upplever ofta att deras problem inte blir tagna på allvar.

Du kan underlätta genom att:

  • respektera personens upplevelse
  • stänga av mobiltelefoner, lysrör och hörslingor
  • låta elkänsliga personer vistas i ett rum med dämpad belysning, utan spotlights och lågenergilampor
  • tillmötesgå personens önskemål om att mötas på elsanerad plats.
Kontakt

Sofie Wennberg
tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
mejl

Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt?

Hör av dig till oss!

Det här är en levande sida som vi gärna uppdaterar ofta. Har du synpunkter så skicka dem till Sofie Wennberg.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.