Startsida Umeå kommun

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar eller kardiovaskulära sjukdomar är ett samlingsbegrepp för sjukdomar som drabbar cirkulationsorganen, det vill säga hjärta och blodkärl. Till denna grupp hör bland annat hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke. Hur individen påverkas av dessa tillstånd varierar väldigt mycket beroende på vilken svårighetsgrad sjukdomen har.

Ofta kommer du inte att märka att personen du träffar har problem, men i vissa fall har personen en betydande funktionsnedsättning. Hjärtinfarkt och stroke kan ske väldigt plötsligt och få allvarliga konsekvenser. I dessa fall är det viktigt att du agerar snabbt och ringer 112. Vid behov, börja göra hjärt- och lungräddning.

Du kan underlätta genom att:

  • undvika trappor och långa transportsträckor till möteslokalen
  • ta reda på var närmaste hjärtstartare finns, Umeå kommun har hjärtstartare i ett flertal anläggningar.
Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt?

Hör av dig till oss!

Det här är en levande sida som vi gärna uppdaterar ofta. Har du synpunkter så skicka dem till elisabeth.nilsson.2@umea.se.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.