Startsida Umeå kommun

Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan visa sig på olika sätt. Ofta handlar det till en början om att personen har problem med både talat och skrivet språk.

Personen kan till exempel ha svårt att skilja på ord och delar av ord när hen ser och hör dem, vilket ofta leder till problem att förstå det lästa och hörda.
Att skriva ord kan också vara besvärligt, både att stava rätt och komma ihåg vilket ord som ska användas. Personen kan också ha svårare att läsa än att höra information.

Du kan underlätta genom att:

  • ge information både muntligt och skriftligt
  • erbjuda lättläst skriftlig information
  • erbjuda dig att hjälpa till att fylla i blanketter vid behov
  • försäkra dig om att personen har förstått den informationen du har lämnat ut.
Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt?

Hör av dig till oss!

Det här är en levande sida som vi gärna uppdaterar ofta. Har du synpunkter så skicka dem till elisabeth.nilsson.2@umea.se.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.