Startsida Umeå kommun

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom som anses vara en av de vanligaste neurologiska åkommorna. Parkinson är en komplex nervsjukdom som påverkar flera signalsystem. De första symtomen uppträder vanligen efter 55 års ålder. Symtomen kan komma tidigare, men det är mindre vanligt.

Sjukdomen är mest känd genom de tre huvudsymtomen skakningar, stelhet och långsamma rörelser. Det finns också symptom som inte är kopplade till rörelse, till exempel yrsel, sömnstörningar, depression och talsvårigheter. Symtombilden och utvecklingen av sjukdomen varierar mycket från person till person.

Du kan underlätta genom att:

  • ha ett lugnt tempo på mötet eller aktiviteten, ta dig tid att vänta in personen och ge hen tid att tala till punkt
  • lägga möten efter lunch, personer med Parkinsons sjukdom mår ofta sämre på morgonen och det kan ta tid att komma igång.

Sjukdomen kan ge ett väldigt yvigt rörelsemönster som många med sjukdomen tycker är besvärande, personen kan inte själv styra över detta.

Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt?

Hör av dig till oss!

Det här är en levande sida som vi gärna uppdaterar ofta. Har du synpunkter så skicka dem till elisabeth.nilsson.2@umea.se.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.