Startsida Umeå kommun

Rörelsehinder

Ett rörelsehinder är en nedsättning av en kroppsfunktion som gör att förmågan att röra sig är nedsatt. Ett rörelsehinder uppkommer ofta på grund av en annan bakomliggande sjukdom.

Rörelsehinder kan vara allt från att man har svårt att gå längre sträckor, bära en lätt påse, inte kunna vrida om ett lås eller öppna en dörr till att behöva förflyttningshjälpmedel som rullstol/permobil och kanske även assistans för att kunna röra sig fritt.

Det finns omkring 560 000 personer över 16 år med rörelsehinder i Sverige och omkring 7 000 barn. Ungefär hälften använder någon form av förflyttningshjälpmedel.

Du kan underlätta genom att:

  • ha mötet på en plats som är tillgänglig för rullstol/permobil, tänk på att det ska finnas ramp, dörröppnare, hiss, tillgång till anpassad toalett och handikapparkering
  • se till så att hissen klarar totalvikten och att dörröppningarna är nog breda, om personen sitter i en permobil
  • skriva ut en exakt adress i kalleser till möten och vilken ingång som är att föredra, tänk även på att ange både när mötet börjar och vilken tid det beräknas sluta, det underlättar för personer som åker färdtjänst
  • ha käpphållare vid kassor och informationsdiskar
  • ha en stol tillgänglig vid receptionen och i längre korridorer så att personer som har svårt att stå/gå kan vila
  • sitta ner när du har möte med personer i rullstol, på samma nivå är det lättare att ha ögonkontakt
  • fråga om personen vill ha hjälp, men undvik att hjälpa utan att fråga först.
Kontakt

Elisabeth Nilsson
vik. tillgänglighetsstrateg
090-16 16 04
elisabeth.nilsson.2@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Är något fel?

Saknar du någon diagnos? Tycker du något är fel? Beskriver vi din funktionsnedsättning på ett konstigt sätt?

Hör av dig till oss!

Det här är en levande sida som vi gärna uppdaterar ofta. Har du synpunkter så skicka dem till elisabeth.nilsson.2@umea.se.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.