Startsida Umeå kommun

Fakta om tillgänglighet och funktionsnedsättning

Det finns en mängd olika funktionsnedsättningar som kan vara bestående eller övergående, synliga eller osynliga.

Att leva med en funktionsnedsättning kan innebära att man har minskad rörlighet i någon del av kroppen eller svårt att se eller höra. Andra funktionshinder kan leda till behov av medicinering eller speciell kost, psykiska besvär eller intellektuell funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättningen är i sig oftast inget hinder utan det är i mötet med en otillgänglig miljö som handikappet uppstår. Det är ofta omgivningen som avgör om det är möjligt för människor med funktionsnedsättning att delta fullt ut i samhällslivet på lika villkor som andra samhällsmedborgare.

Att göra samhället tillgängligt innebär alltså att ta bort de hinder som finns. Det gäller alltifrån höga trösklar och smala dörrar som utestänger rullstolsburna, till broschyrer och webbplatser som utestänger de som inte har perfekt syn.

Det finns olika former av tillgänglighet, de man talar om är:

  • Fysisk tillgänglighet
  • Informativtillgänglighet
  • Kommunikativ tillgänglighet
  • Psykosocial tillgänglighet

I menyn till vänster finns förklaringar till de olika formerna.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.