Startsida Umeå kommun

Fysisk tillgänglighet

Både inomhus- och utomhusmiljöer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Alla ska kunna ta sig fram i byggnader, ta sig till och från arbetet och delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Vid byggnationer, reparationer och städning ska allergiframkallade ämnen undvikas. Det ska alltid finnas alternativ kost för personer som har särskilda behov.

Exempel på fysisk tillgänglighet:

  • Alla ska ha tillträde till offentliga lokaler, så som arbetslokaler, bostäder, affärer, biografer, restauranger, rekreationsanläggningar med mera.
  • Lokalerna ska ha god ljussätting och kontrastfärgssättning. Val av olika material är viktigt så att det är lätt att orientera sig i rummet.
  • Goda hörselmöjligheter gör det enklare för alla att vara delaktiga i olika arrangemang.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.