Startsida Umeå kommun

Kommunikativ tillgänglighet

Det kan behövas hjälpmedel för att kommunikationen ska fungera människor emellan.

Därför ska det finnas tolkar, fungerade teleslingor, god akustik och belysning när så behövs. Webbplatser ska vara utformade så att de är tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.

Exempel på kommunikativ tillgänglighet:

  • Alla ska kunna vara aktiva medborgare och ha möjlighet attpåverka de demokratiska processerna.
  • Planering av verksamheter ska ta hänsyn till olika behov.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.