Startsida Umeå kommun

Psykosocial tillgänglighet

Psykosocial tillgänglighet är rätten att kunna vara sig själv.

Alla har rätt att bli accepterade och respekterade för den man är. Ingen ska tvingas göra om sig för att kunna delta i samhället, som arbetstagare, resenär, studerande, förälder eller kund.

Psykosocial tillgänglighet handlar om det förhållningssätt människor har till varandra och handlar till stor del om:

  • empati
  • förståelse
  • medvetenhet
  • kunskap.

Psykosocial tillgänglighet rör värderingar, bemötande, mångfald och mänskliga rättigheter.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.