Startsida Umeå kommun

Goda exempel

Sedan 2004 har Umeå kommuns funktionshinderråd en stående punkt på sin dagordning. Punkten är att dela ut ett pris för goda exempel.

Goda exempel handlar om att uppmärksamma en person, en verksamhet eller en förening som aktivt arbetar för bra bemötande på alla nivåer och villkor.

Priset kan tilldelas en kommunal eller privat person eller verksamhet/förening i Umeå med omnejd. Det kan handla om att förbättra tillgängligheten (användbarheten) till lokaler, verksamheter eller information. Det kan också handla om ökad delaktighet och jämlikhet.

Varje pristagare får motta ett speciellt symboliskt pris och ett diplom. Pristagaren kommer vidare att uppmärksammas i lokala pressmeddelanden och presenteras på kommunens webbsida.

Förslag och nomineringar
Läs mer om hur du lämnar förslag till nomineringar här.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.