Startsida Umeå kommun

Bie Enqvist

Bie Enqvist fick månadens goda exempel Maj 2005 med följande motivering:

Bie har i sitt arbete på ett självklart sätt arbetat med frågor som rör fysisk tillgänglighet. Genom sin sociala kompetens och sitt goda bemötande har han sammanfört handikapprörelsen med byggprojektledare, arkitekter och näringsidkare och på detta sätt skapat en positiv och kreativ utveckling av tillgänglighetsarbetet i kommunen.

Bie är engagerad i tillgänglighetsfrågor och har förmåga att tänka sig in i vad som kan uppstå i mötet med otillgänglig omgivning. Bie är en god lyssnare, han är lätt att nå och ställer upp om det behövs för att diskutera och besvara frågor.

Tillgänglighet - en naturlig del i arbetet

Bie arbetar med handläggning av bygglov och att ha tillgänglighet i åtanke är för honom en naturlig del i arbetet. Engagemanget i tillgänglighetsfrågor är något som alltid funnits där, säger Bie som arbetat inom kommunen sedan 1963.

- När till exempel en kontorslokal ska byggas saknas ibland tillgänglighetsperspektiv hos byggherren. Det är oftast små förändringar som krävs för att göra byggnaden tillgänglig för personer med en funktionsnedsättning.  Det kan röra sig framkomlighet vid entrén eller att utforma en lokal så att en synskadad lättare ska kunna orientera sig. Detta är något som alla tjänar på eftersom det ofta blir dyrt för byggherren att göra dessa förändringar i efterhand.

Bie berättar att lagstiftningen inte är särskilt stark på detta område vilket medför att han ofta får förlita sig på god förhandlingsförmåga när han framför sina synpunkter på en ritning. Men han tillägger att han tycker att medvetenheten kring dessa frågor har ökat de senaste åren.

Bild på Bie Enqvist
Bie Enqvist. Månadens goda exempel maj 2005.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.