Startsida Umeå kommun

Britta Amft

Filmälskaren och eldsjälen Britta Amft var kvinnan bakom idén med nyheten syntolkade filmer när Umeå internationella filmfestival gick av stapeln. Britta sitter i filmfestivalens ledning. I februari 2005 utsågs hon till Kommunala handikapprådets goda exempel.
 

Motiveringen löd:

"Britta Amft, som under flera år ingått i ledningen för Umeå internationella Filmfestival, har ett starkt engagemang för tillgänglighetsfrågor. År 2003 kunde Umeå internationella Filmfestival därför erbjuda tre filmvisningar med syntolkning. Satsningen på syntolkning var mycket uppskattad och Brittas starka vilja bidrog till att delar av festivalens utbud blev tillgängligt för en bredare publik. Britta har också en förmåga att entusiasmera kultur- och filmälskare. Kärleken till filmen i kombination med hennes omsorg om publiken har hjälp många till ett friskare och rikare liv".


Filmfestivalen var bara börjanBritta berättar:
- I dagsläget har det bildats en arbetsgrupp bl.a. bestående av representanter från SRF, jag själv och den frilansande journalisten Leif Stenberg som jobbar mycket med funktionshinderfrågor. Gruppen har initierat ett antal ansökningar till bl.a. Svenska Filminstitutet om medel för att utveckla syntolkning på biografer.
 
Detta har bl.a. lett till att det nu anordnas regelbunden syntolkning i Umeå. Det sker ungefär en gång per månad och på svenska filmer. Nästa steg som planeras är att anordna syntolkning under teater och sportevenemang, beroende på efterfrågan.
 
Hon förklarar vidare:
- Ett exempel är Teaterbiennalen 4-8 maj 2005, som är en nationell festival vilken hålls i Umeå och Skellefteå, där hela det svenska teaterlivet medverkar. Besökarna får se teater av hög klass och kan delta i seminarier som kommer att pågå på NorrlandsOperan och Folkets Hus under hela festivalveckan. Två teaterföreställningar kommer då att syntolkas.

Läs mer:
Syntolkning i Umeå - bakgrund och utveckling

Bild på Britta Amft
Britta Amft. Månadens goda exempel februari 2005.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.