Startsida Umeå kommun

Elisabeth Nilsson

(september 2005)

I september 2005 delade Kommunala handikapprådet ut priset "KHR:s goda exempel" till Elisabeth Nilsson, för hennes arbete med frågor kring tillgänglighet för personer med funktionshinder.
 
En av Elisabeth Nilssons styrkor är förmågan att kunna påverka makthavare att ta nödvändiga beslut och få yrkesmän att utföra de anpassningar som krävs för att öka funktionshindrade personers tillgänglighet. Hon har också en stor kunskap inom området, som delvis baseras på egna erfarenheter. Hon arbetar på HSO:s kansli i Umeå. HSO är Handikappföreningarnas samarbetsorgan - en paraplyorganisation för flera handikappföreningar på lokal nivå.
 
Prismotiveringen lyder: "Elisabeth har värdefull kompetens inom området bemötande och tillgänglighet. Hennes kunskap består av både formell kompetens och egen upplevelsebaserad insikt. Hon har förmåga att beskriva tillgänglighetsarbetet så att åhöraren förstår helheten och inser nyttan av att åtgärden genomförs. Elisabeth söker ständigt ny kunskap och nya lösningar. Hon är som person både uthållig och ödmjuk. Dessutom har Elisabeth glimten i ögat och nära till skratt."

Genom arbetet som kanslichef på handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO i Umeå, arbetar Elisabeth på många olika sätt för att påverka funktionshindrade personers situation. Hon är adjungerad i det kommunala handikapprådet (KHR) samt i patientrådet. Handikapprådet har en viktig roll som referensgrupp och remissinstans för de handikappolitiska frågorna. Det innebär att man bland annat jobbar för att funktionshindrades intressen tas till vara i den kommunala politiken. Tillsammans med Folkhälsonämndenarbetar patientrådet med att förstärka och utveckla det lokala folkhälsoarbetet .
 
Elisabeth är också involverad i kompetenscentra för tillgänglighet, KCT Västerbotten. Det är ett EU-projekt som drivs av HSO Västerbotten och arbetar med informativ, fysisk och kommunikativ tillgänglighet. Eftersom Elisabeth har en bakgrund som ingenjör sysslar hon mestadels med fysisk tillgänglighet och får ofta uppgiften som ritningsgranskare.
- Jag försöker att få byggherrarna att ta tillgängligheten i beaktande vid nybyggnation, berättar Elisabeth.
En annan del av Elisabeths arbete inom KCT Västerbotten är att föreläsa om tillgänglighet utifrån ett funktionshinderperspektiv.
Bild på Elisabeth Nilsson
Elisabeth Nilsson. Månadens goda exempel september 2005.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.