Startsida Umeå kommun

Förslag och nominering

Vem som helst kan ge förslag på personer, verksamheter eller föreningar till utnämningen Goda exempel. Föreslagen individs, verksamhets eller förenings arbete kan innebära att något av följande skett:

  • Det har blivit lite mer jämlikhet mellan människor med och utan funktionsnedsättning.
  • Den fysiska tillgängligheten har blivit bättre, innebärande att viss lokal, verksamhet, information eller kommunikation möjliggör delaktighet för människor med funktionsnedsättning.
  • Den föreslagna pristagaren har målmedvetet arbetat med integrering av människor med funktionsnedsättning i ordinarie verksamhet och aktivitet.
  • Den föreslagna pristagarens arbete har lett till ökad medvetenhet och förbättrat bemötande genom förändringar av myter, attityder och värderingar. Förhållningssätten till frågor som rör människor med funktionsnedsättning har blivit mer integrerade och behandlas mindre med särlösningar.

Så här anmäler du lämpliga kandidater till priset:

  • Skriv brev till Funktionshinderrådet eller ring, se kontaktuppgifter nedan.
  • Uppge namn och kontaktuppgifter.
  • Berätta vilken kandidat du anser värdig och varför det kommunala funktionshinderrådet ska uppmärksamma denna person/dessa personer, verksamhet eller förening.
  • Beskriv varför kandidatens insatser medfört att samhällslivet blivit lite mer tillgängligt, delaktigt och jämlikt.
  • Motivera nomineringen i kortfattade ordalag.

Förslaget lämnas till någon av nedanstående:

Andreas Lundgren (S)
Ordförande UFR
Umeå kommun
901 84 Umeå
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Ann-Margrethe Iseklint
Umeå kommun
901 84 Umeå
090-16 16 80
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Kontakt

Tordleif Hansson
Umeå kommun
kommunledningsstaben
901 84 Umeå
090-16 12 49
tordleif.hansson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.