Startsida Umeå kommun

Frida Holmgren

Kommunala handikapprådets goda exempel februari 2012 Frida Holmgren brinner för att scenkonsten ska bli tillgänglig. Som syntolk på Umeå Teaterförening förbereder hon sig alltid noga. Nu har Fridas engagemang i tillgänglighetsfrågor uppmärksammats som ett gott exempel av Kommunala handikapprådet.

Kommunala handikapprådets motivering:


"Frida Holmgren brinner för att göra scenkonsten tillgänglig för alla och det genomsyrar allt hennes arbete. Hon är mycket medveten om att valet av spellokal, repertoar och samarbetspartners har stor betydelse för att scenkonsten ska bli tillgänglig. Frida både älskar teater och att prata om teater. Som syntolk förbereder hon sig mycket noga. Att låna ut sina ögon genom att berätta vad som händer på scenen tycker Frida är som att få ge bort en vacker gåva till de som inte ser. Fridas engagemang strävar alltid mot nya utmaningar."

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.