Startsida Umeå kommun

Hildur Lindqvist

I december 2004 fick Hildur Lindqvist utmärkelsen KHR:s goda exempel på grund av hennes arbete med stöd till anhöriga till personer som drabbats av afasi. Afasi är en samlingsbeteckning för skador som uppstår efter en hjärnskada och som kan drabba människor i alla åldrar. Afasiföreningens arbete handlar mycket om att göra medlemmarna till så aktiva samhällsmedborgare som möjligt utifrån sina förutsättningar.  Hildur började jobba med föreningens studiecirkel 1998, ett arbete som till stor del handlar om att förändra attityder och förbättra förståelsen för personer med afasi.
 

Motiveringen löd:

"Hildur Lindqvist har under lång tid haft ett omfattande engagemang för tillgänglighets- och kommunikationsfrågor. Hildur är en eldsjäl i Afasiföreningen, där hon oförtröttligt belyser och synliggör villkor och behov för personer med afasi. Resultatet av detta arbete är mycket uppskattat av medlemmar, anhöriga och av arbetskamrater. Bland annat har projektet "Prova på rummet" inneburit att de medlemmar som deltagit i verksamheten gjort stora framsteg, blivit bättre på att kommunicera, och därmed höjt sin livskvalité. Hildur har en vilja och förmågan att inspirera, glädja och stödja andra. Hon utstrålar trygghet och tror på det möjliga".

Afasiföreningen jobbar med att rehabilitera människor som drabbats av afasi och med stöd för anhöriga.
- Vi försöker ge folk livskvalitet, berättar Hildur.

Hildur har varit aktiv i afasiföreningen sedan 1984.
- Mycket har hänt sedan dess, berättar hon. I början av 90-talet startades prova-på-rumsverksamheten. Det är en datorunderstödd språkstimulering som är en del i den logopediska behandlingen för människor med afasi.
Att jobba med IT är något som man har satsat mycket på. Detta har möjliggjort rehabilitering från hemmet för afasidrabbade runt om i länet. Idag är man också en del av landstingets e-hälsa-projekt och återbesök hos logoped sker på distans.
- Det är viktigt att folk förstår att det lönar sig att satsa på rehabilitering, säger Hildur.

Det anordnas också studiecirklar och distanskurser. En annan viktig del i afasiförenings arbete är att sprida kunskap och synliggöra de som drabbats av afasi. Hildur påpekar att ett dåligt bemötande ofta beror på okunskap, något som afasiföreningen jobbar mycket med att förbättra.

Bild på Hildur Lindqvist
Hildur Lindqvist. Månadens goda exempel december 2004.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.