Startsida Umeå kommun

Nils-Erik Karlsson

I september 2004 prisades den numera pensionerade Nils-Erik Karlsson för sitt gedigna arbete att tillgänglighetsanpassa fritidsplatser kring Nydalasjön, Umeleden och Sävarådalen. De sista åren i arbetslivet lade Nils-Erik ner mycket tid och energi på att göra de populära utflyktsmålen tillgängliga för människor med rörelsehinder. Nils-Erik och hans kollegor har bland annat gjort om grillplatser, tillgänglighetsanpassat toaletter och förändrat nedfarter till populära fiskevatten.
 

Motiveringen löd:

"Nils-Erik Karlsson har med hjälp av sin kreativitet, kunskap och starka vilja att förbättra kommunens service till alla medborgare, gjort flera populära besöksmål i och omkring Umeå tillgängliga för alla. Grillstugor, bord, toaletter, och fiskeplatser i populära vid fiskevatten har byggts efter konstruktioner av Nils-Erik."

Umeå kommun har gjort en stor satsning på att rusta upp och tillgänglighetsanpassa fritidsplatser. Detta är något som man är först med i Norrland. För Nils-Erik är det viktigt att alla ska ha möjlighet att ta sig ut i naturen.

- Arbetet med fritidsplatserna har bland annat resulterat i ett 20-tal nya tillgänglighetsanpassade toaletter samt ungefär lika många tillgänglighetsanpassade bord. Efter Sävarån har även tre platser för laxfiske och en laxtrappa gjorts tillgängliga, berättar Nils-Erik.

De tillgänglighetsanpassade borden är byggda efter Nils-Eriks egen design och vid varje bord finns det plats för fyra rullstolar och det finns även fyra sittplatser. Dessa har blivit så uppskattade att kommuner runt om i landet har använt sig av designen. Intresset har till och med blivit internationellt vilket gjort att ritningar skickats till både Frankrike och England.

Nils-Erik anser att tillgänglighetsarbetet i samhället i stort är väldigt bristfälligt och påpekar att man på detta sätt exkluderar ungefär 1,4 miljoner svenskar från delar av det offentliga rummet. Det kan vara alla från småbarnföräldrar som behöver kunna ta med sig barnvagnen till människor med rullator eller rullstolsburna.

Bild på Nils-Erik Karlsson
Nils-Erik Karlsson. Månadens goda exempel september 2004.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.