Startsida Umeå kommun

Pär Lundin

I Umeå har H&M jobbat både med att tillgänglighetsanpassa butiken rent byggnadsmässigt, men också genom att utbilda personalen. Därför tilldelades de Umeå kommuns pris "Kommunala handikapprådets goda exempel" september 2006. Mottagare av priset var Pär Lundin, ansvarig för driften i butiken.
- Personalens attityder och bemötande är säkert den största anledningen till att vi får priset. Vi har nyligen genomfört personalutbildningen Kundlyftet, i den poängterar vi att alla ska bemötas lika, säger Pär Lundin.
Rörelsehindrade kunder som kommer till H&M i Umeå kan bland annat prova kläder i handikappanpassade provhytter.

Motiveringen löd:


"Ungdomar med funktionshinder upplever att H&M har bra fysisk tillgänglighet med bland annat större provhytter för rullstolsanvändare. Många ungdomar kan uppleva valet av kläder som ett känsligt område. Hos H&M känner man sig trygg i miljön och i bemötandet från personalen. Rådet vill uppmärksamma H&M för deras tillgänglighet men framförallt för ett gott bemötande av barn och ungdomar med funktionshinder. På H&M vågar man ställa frågor och be personalen om hjälp i sitt klädval"
Bild på Pär Lundin
Pär Lundin. Månadens goda exempel september 2006.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.