Startsida Umeå kommun

Patric Persson

Trafikskoleläraren Patric Persson prisas med Kommunala handikapprådets goda exempel maj 2006 för sitt bemötande.

 
Patric Persson, ägare till Umeå-Vännäs Trafikskola, har utsetts till gott exempel av det kommunala handikapprådet. Patric får priset för att han som arbetsgivare visat ett gott bemötande gentemot sin personal under perioder av rehabilitering.

 
När en anställd i Patrics företag drabbades av svåra skador i samband med en trafikolycka visade Patric att han är en god medmänniska och en lyhörd och förstående ledare. Hans fokus låg på möjligheter, inte problem, och med hjälp av Arbetsförmedlingen ordnade Umeå-Vännäs Trafikskola med anpassningar och stöd. Den funktionshindrade medarbetaren var snart tillbaka på jobbet.

 

Kommunala handikapprådets motivering:


"Patric Persson har som arbetsgivare visat ett extra gott bemötande gentemot sina anställda. Han får sin personal att känna sig både önskade och behövda. Patric visar aldrig otålighet eller stress utan förmedlar känslan och tryggheten av att ha ett arbete som väntar, även under perioder av rehabilitering. Det "sitter inte fast" när Patric behöver vidta anpassningsåtgärder för sina anställda".

 


Bakgrund KHR:s goda exempel


Sedan 2004 har Kommunala handikapprådet en stående punkt på sin dagordning. Punkten är att dela ut ett pris till goda exempel. Goda exempel handlar om att uppmärksamma en person, en verksamhet eller en förening som aktivt arbetar för bra bemötande på alla nivåer och villkor. Priset kan tilldelas kommunal eller privat person eller verksamhet/förening i Umeå med omnejd. Det kan handla om att förbättra tillgängligheten (användbarheten) till lokaler, verksamheter eller information. Det kan också handla om ökad delaktighet och jämlikhet.
Bild på Patric Persson
Patric Persson. Månadens goda exempel maj 2006.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.