Startsida Umeå kommun

Per-Åke Östman

Kommunala handikapprådets goda exempel september 2011 får Per-Åke Östman.  

Kommunala handikapprådets motivering:


"Per-Åke har under många år drivit utvecklingen av tillgänglighetsarbetet inom sitt verksamhetsområde. Allt från tillgängliga lokaler och verksamhet till tillgänglig och användbar teknisk utrustning. Per-Åke har ett starkt engagemang för kundens perspektiv och synpunkter och han ställer alltid krav med utgångspunkt från kundens bästa. Alla kunder ska ha fullvärdig service och ett gott bemötande utifrån sina förutsättningar och sin förmåga."

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.