Startsida Umeå kommun

Synkursen på Vindelns folkhögskola

Synkursen på Vindelns folkhögskola fick månadens goda exempel februari 2013 med följande motivering:

Synkursen på Vindelns folkhögskola vänder sig i första hand till äldre personer med synnedsättning. Där ges möjlighet att träffa andra i liknande situation för utbyte av tankar och erfarenheter, och få verktyg för en fungerande vardag.

En kunnig, engagerad och positiv personal ger stöd, tips och idéer som gör det lättare att läsa, skriva, gå och handla, förflytta sig inom- och utomhus, utveckla gamla eller nya intressen. De visar hjälpmedel och undervisar också i grupp och/eller individuellt hur dessa används.

En mycket uppskattad verksamhet som bidrar till att höja livskvalité och självkänsla för de som har en synnedsättning.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.