Startsida Umeå kommun

Ylva Lundell

Ylva Lundell, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, tilldelades Kommunala handikapprådets (KHR) "Goda exempel" vid KHR:s sammanträde den 28 september.

Ylva verkar för att alla människor, ungdomar, äldre, familjer med barnvagnar och personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av närområden. Ylva betonar också vikten av att bevara centralt belägna "vilda" naturmiljöer i Umeå.
Ylva Lundell är en av de röster i Umeå som gör att funktionshinderperspektivet lyfts i de sammanhang där beslut fattas. Genom hennes forskning och engagemang i utställningen "Hard Rain — Whole Earth?" i Umeå 2012, visar Ylva på både ett lokalt och globalt engagemang.

Kommunala handikapprådets motivering:


"Ylva Lundell har med sitt stora engagemang och sin breda kunskap på ett utmärkt och föredömligt sätt förmedlat ett horisontellt synsätt inom tillgänglighetsarbetet där även perspektiven jämställdhet, miljö, naturvård och folkhälsa berörs."
— Det känns jätteroligt att bli uppskattad på det här sättet, säger Ylva Lundell.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.