Startsida Umeå kommun

Umeå kommuns anslagstavla

På kommunens officiella anlagstavla kan du ta del av tillkännagivanden/ kungörelser från kommunen. Det innebär att vi berättar något offentligt, till exempel att ett protokoll är justerat, att kommunfullmäktige sammanträder eller så bjuder vi in till samråd om en detaljplan.

Kungörelser informerar om ett ärende i ett tidigt skede, så att du som är berörd kan lämna synpunkter eller eventuellt överklaga.

Tillkännagivanden/kungörelser


Kontakt

Se kontaktuppgifter i varje anslag/kungörelse.

Överklaga beslut

Kommunala beslut som inte ska överklagas på annat sätt enligt särskild lagstiftning får överklagas genom laglighetsprövning enligt 13:e kapitlet i kommunallagen. När du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning är det bara beslutets laglighet som kan prövas. Domstolen kan bara upphäva beslutet, inte ändra det. För att få överklaga måste du vara kommunmedlem.

Skicka eller lämna in ditt överklagande skriftligt till:

Förvaltningsrätten
Box 193
901 05 Umeå

Du måste skicka överklagan inom tre veckor från det datum då vi tillkännager här på kommunens anslagstavla att protokoll med beslutet har justerats.

Läs mer om laglighetsprövning i kommunallagen (SFS 2017:725)

Sidan har granskats 2018-02-20

Sidans kortadress: www.umea.se/anslagstavla

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.