Startsida Umeå kommun

Fritidsnämnden, protokoll, 2018-01-31

Protokoll för fritidsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2018-01-31

Paragrafer:

§ 1–11

Anslag publicerades:

2018-02-09

Anslag avpubliceras:

2018-03-05

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Fritid, Södra flygeln

Protokoll på webben:

Fritidsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Elisabeth Anttu
nämndsekreterare
090-16 34 80
elisabeth.anttu@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.