Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämnden, protokoll, 2018-01-24

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2018-01-24

Paragrafer:

§ 1–22

Anslag publicerades:

2018-01-30

Anslag avpubliceras:

2018-02-21

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, norra flygeln 4 tr

Protokoll på webben:

Individ- och familjenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Lina Rolén Nordin
nämndsekreterare
090-16 36 52
lina.nordin@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.