Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2018-02-07

Protokoll för individ- och familjenämndens IFO-utskott är justerat.

Datum för möte:

2018-02-07

Paragrafer:

§ 75–114

Anslag publicerades:

2018-02-08

Anslag avpubliceras:

2018-03-01

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Norra flygeln, 4 trappor, socialtjänstens kansli

Kontakt

Heléne Kristoffersson
nämndsekreterare
IFO-utskottet
090-16 21 47
helene.kristoffersson@umea.se  

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.