Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens planeringsutskott, protokoll, 2019-01-08

Protokoll för kommunstyrelsens planeringsutskott är justerat.

Datum för möte:

2019-01-08

Paragrafer:

§ 1-8

Anslag publicerades:

2019-01-11

Anslag avpubliceras:

2019-02-02

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Näringslivs- och planeingsutskottets protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Anna Holmstedt
Nämndsekreterare
090-16 23 98
072-218 61 81
mailto:anna.holmstedt@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.