Startsida Umeå kommun

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, protokoll, 2018-01-25

Protokoll för miljö- och hälsoskyddsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2018-01-25

Paragrafer:

§ 1–14

Anslag publicerades:

2018-01-30

Anslag avpubliceras:

2018-02-21

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, Miljö- och hälsoskydd

Protokoll på webben:

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Ulla Aronsson
koordinator/nämndsekreterare
090-16 16 54
070-322 16 54
ulla.aronsson@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.