Startsida Umeå kommun

Överförmyndarnämnden, protokoll, 2018-01-31

Protokoll för överförmyndarnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2018-01-31

Paragrafer:

§ 1–17

Anslag publicerades:

2018-02-07

Anslag avpubliceras:

2018-03-01

Förvaringsplats för protokoll:

Överförmyndarnämndens kansli, Götgatan 3, arkivet

Kontakt

Susanne Töyrä
nämndssekreterare
070-699 89 93

overformyndarnamnden@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.